Ак кептер | Комуз курсу 10-сабак

Азыр Нон-Стоп ырдап жүргөн Ак кептер деген ырдын комузда чертилиши.

Жагалмайдай кайкып учуп бара албай,
Жаш жүрөккө жагар дары таба албай.
Ак кептерим, түтөбөйүн арманга,
Кучак жайып, кумар жазып кала албай.

Асманга учсаң мен да күтөм жолуңду,
Ак маңдайым, кармасам дейм колуңду.
Эч болбосо сен конуучу токойго,
Жаным, секет, жая албадым торумду.

Сен дегенде тура албаймын жай алып,
Келаткансып, эки жагым каранып.
Түшүмдө да карагайлуу булакта,
Булактайсың кундуз чачың таранып.

“Күйсөң күй” – деп кашты серпип күлгөнүң,
Жанымды өрттөп, жал-жал карап жүргөнүң.
Мынча неге түлкү куумай ойноттуң?
Айтчы деги анык бекен сүйгөнүң?

Жагалмайдай кайкып учуп бара албай,
Жаш жүрөккө жагар дары таба албай.
Ак кептерим, түтөбөйүн арманга,
Кучак жайып, кумар жазып кала албай.

Ак кептерим, түтөбөйүн арманга…

Ал эми ырдын ноталары болсо төмөндөгүдөй:
1-бөлүк: до рере, ми фафа,фа рере, фа фафа, ми мими, до сиси, ля ляля, до додо
2-бөлүк: ре рере, ре рере, ре додо, ми мими, ре реми, до доси, ля ляля ля ля, ля ляля ля ля.

ЭСКЕ АЛЧУ НЕРСЕ: Жогорудагы ноталарда чейректик ноталарды(четвертная нота) өз-өзүнчө жаздым. Ал эми сегиздик ноталарды(восьмая нота) чогу жаздым.

Бул сабак сизге пайдалуу болгон болсо төмөндөгү баскыч аркылуу бизди колдоп коюңуз!