Ак пахтам | Комуз курсу 6-сабак

Бул сабакта “Ак пахтам” эки бөлүккө бөлүнүп үйрөтүлдү, ар бир бөлүктүн аягында, ошол бөлүктүн ноталары жазылган. Эгер сабак бираз түшүнүксүз болуп калса ноталары аркылуу оңой үйрөнө аласыздар. Бул сабак сизге пайдалуу болгон болсо төмөндөгү баскыч аркылуу бизди колдоп коюңуз!