Апакем | Комуз курсу 13-сабак

Бул сабак сизге пайдалуу болгон болсо төмөндөгү баскыч аркылуу бизди колдоп коюңуз!

Апакем ырынын сөздөрү

Айылымды бүгүн эскердим,
Ак шамдар жанган кечтерин.
Апакем уй саап короодо,
Адырдан ойноп кеч келдим.

Кайырма:
Апакем кайда? Мен кайда?
Адырдан соккон жел кайда?
Убакыт болуп табышмак,
Уктабайм түндө далайга

Жоругу тентек балдарбыз,
Жоогазын терип алганбыз.
Жок дүйнө менен жарышып,
Жомоктой жашап алганбыз.

Кайырма

Айылымды бүгүн эскердим,
Ак шамдар жанган кечтерин.
Апакем уй саап короодо,
Адырдан ойноп кеч келдим.

Кайырма