Бала багуу керемет экендигин далилдеген 20 сүрөт

Бала багуу керемет экендигин далилдеген 20 сүрөт

Бала бала баладай, башы көзү чарадай демекчи кичинекей балдар эмне кылса дагы бардык нерселерди ичинде эч кири жок, таптаза ой менен кылышат экен. Кесепетин ойлобостон сиздин аппак паласыңызды көк боек менен боеп салса дагы, эшикке барып бүтүндөй ылайга оонап келсе...