Карагат | Уроки комуза 7-урок

«Карагат»

Кара мончок карагат,
Кандай болуп жаралат?
Жегинди эле келтирет,
Жеген сайын аралап.

Карагат, карагат,
Кара мончок карагат.

Тоого балдар барышат,
Тойгончо жеп алышат.
Кечте тарап келишип,
Томолонуп калышат.

Карагат, карагат,
Кара мончок карагат.

Биздин тоонун карагат,
Бышып турат салаалап.
Жей бер, бирок сындырба,
Ыйлатканын жарабас.

Карагат, карагат,
Кара мончок карагат.

 

Если этот урок был вам полезен, поддержите нас с помощью кнопки ниже.