Таласым | Уроки комуза 8-урок

Представляем вам очередной бесплатный видео-урок. В этом видео мы научим вас играть песню Шекербека Шеркулова «Таласым» на комузе, которую сейчас исполняет Мирбек Атабеков. Берите свой комуз, настройте его и смотрите видео. Удачи!

ГИМН Таласской области
____________________
Таласым.

слова и музыка: Шекербек Шеркулов

Токоюн бойлоп баратсам,
Суктантып мени караткан.
Алыстан келген адамдын,
Кеткиси келбейт Таластан.

Береке нуру сепкен жер,
Каныкей жашын төккөн жер.
Кан Бакай, Кошой баш болуп,
Кабылан Манас өткөн жер.

Ак чөлмөк ойноп таң аткан,
Айлуу түн бизге жарашкан.
Канчалык ойноп күлсөм да,
Кумарым канбайт Таластан.

Ак шумкар сызып учкан жер,
Атагын дүйнө уккан жер.
Чокусу бийик Таластан,
Чолпонбай, Чыңгыз чыккан жер.

 

Если этот урок был вам полезен, поддержите нас с помощью кнопки ниже.