Жүрөк сыры – жылуулук дүйнө сендеги | Комуз курсу 14-сабак

Жүрөк сыры ырынын сөздөрү

Жылуулук дүйнө сендеги
Жүрөктүн кылын термеди.
Сүйүүнү кайдан сезмекмин,
Сүйбөсөм эгер мен сени.

Көркүңө жоктой теңдеши,
Көңүлдүн сүйгөн эркеси.
Бакытты кайдан сезмекмин,
Байкабай калсам мен сени.

Жүрөктүн сезбей арзуусун,
Турмуштун баспай ашуусун.
Өтмөкмүн сени көрбөсөм,
Өмүрдүн сезбей таттуусун.